MoNoA Certificatie Opleiding 15 en 16 oktober '21

MoNoA Certificatie Opleiding 15 en 16 oktober '21

Ga terug naar overzicht
Giovanni De Timmerman september 28, 2021

 

 

Op 15 en 16 oktober ontvangen we Jeroen Klinckaert van Intelligent Motion die een MoNoA opleiding zal geven met als doel de wetenschappelijke inzichten omtrent GSR, stress-meting & body-mind coaching als kader aan te bieden die aan elke coachingsmethodiek kan toegevoegd worden. Onze filosofie van MoNoA coaching is heel eenvoudig en onze focus ligt op het welzijn van onze klanten op de lange termijn, en met welzijn bedoelen we een leven met productieve stressniveaus. Wij geloven dat ieder mens de kans verdient om het bewustzijn, de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een goed, gezond en welvarend leven te leiden.

Onze filosofie is om een toevoeging te zijn op de reeds bestaande coachingsmethodieken om zo de klanten te helpen hun potentieel te ontsluiten voor het leven dat ze willen en verdienen. Dit betekent ook dat we niet geloven in de onmogelijke droom van een snelle oplossing. Verandering van gewoontes, gedachten en fysieke acties vergen tijd om te implementeren.

MoNoA certificatie is een opleiding voor coaches die op zoek zijn naar efficiëntie voor de klant alsook voor zichzelf.

Het is een 4-daagse opleiding, verspreid over een periode van 6 maanden. De start van de opleiding is 2 dagen, een terugkomdag na 3 maanden en de 4de dag na 6 maanden. Na het voltooien van de MoNoA certificatie, word je opgenomen in het MoNoA coachingsnetwerk. Dit netwerk wordt ingezet voor zowel coaching naar particulieren als coaching binnen bedrijven.

MoNoA certificatie bevat volgende modules:
Stress bekeken door de bril van MoNoA
Stress, een term die we allemaal kennen maar spreken we allemaal over hetzelfde? Is wat wij als stress ervaren ook stress of niet? Bestaat positieve en negatieve stress en wat is dan gewenst? Dit zijn bedenkingen die alvast zeer gangbaar zijn. Stress is een subjectieve term die voor iedereen anders is. Zonder objectieve data is het moeilijk om een situatie te interpreteren en om de nodige acties te ondernemen. De definitie die we binnen MoNoA hanteren is devolgende: Stress is een toestand waarbij het lichaam uit evenwicht wordt gebracht door zogenoemde stressoren, waarbij de homeostase of evenwicht van het lichaam verstoord wordt. Vanuit deze definitie is het meten van stress, het in kaart brengen van de momenten wanneer het lichaam uit evenwicht wordt gebracht en hoe snel het evenwicht opnieuw herstelt wordt. De technologie die we hiervoor gebruiken is GSR (galvanic skin response)

Het stresspatroon in kaart brengen via GSR (galvanic skin response)
Hoe staat de galvanische huidgeleiding (GSR) in relatie tot stress en het stresspatroon van een individu. De technologie gebruikt voor het meten van de galvanische huidgeleiding is alvast niet nieuw (cfk de leugendetector) maar het gebruik van deze technologie in een wearable gekoppeld aan stress en welzijn is wel nieuw. In deze module bekijken we de wetenschap achter deze technologie en vergelijken we de voor en nadelen tov HRV.

GSR & het autonoom zenuwstelsel (inzichten volgens de polyvagaal theorie)
Het stresspatroon in kaart brengen is tevens een beeld verkrijgen van hoe ons systeem reageert op onze huidige levensstijl. Hoe reageert het systeem op de huidige context en wanneer wordt het systeem uit evenwicht gebracht en hoe lang duurt het vooraleer het systeem opnieuw gerecupereerd is. De aspecten die een positieve impact hebben op ons persoonlijk welzijn komen zo ook aan het licht en kunnen makkelijker gedetecteerd worden.

Body-mind integratie: Wat vertelt het lichaam?
De ‘Body-mind’ integratie betreft de taal van het lichaam leren. Wat vertelt het lichaam met de dagelijkse fysieke signalen en wat is de boodschap ervan? De taal van het lichaam leren kan aan de hand van de data via GSR. De koppeling van het stresspatroon aan de signalen van het lichaam stelt ons in staat de taal van het lichaam te leren en zo verbindend te gaan communiceren met ons lichaam. Wat jouw coachingsmethodiek ook is, de integratie van de ‘Body-Mind’ connectie stelt elk individu instaat zijn/haar lichaam beter in te zetten in functie van het persoonlijk welzijn.

Van data naar efficiëntie in coaching
De impact van coaching in functie van persoonlijk welzijn is steeds afhankelijk van de integratie van de nieuwe kennis en vaardigheden in het dagelijksleven. Deze integratie gebeurt steeds tussen de verschillende coachingssessies waarbij we als coach moeilijk een inschatting kunnen maken van wat er telkens ook effectief gebeurt in deze tussentijd. De kennis van hoe het systeem reageert, adhv de data, op de context waarin de klant leeft biedt zowel voor de klant als de coach een sneller inzicht in wat werkt en wat niet!

Praktische info:
Data: 15 & 16 oktober, 14 januari en 11 maart
Locatie: Vinoscoop, Industrieweg 202, 9030 Mariakerke
Kostprijs: 875€ excl btw (Deelnemers uit het Vlaamse gewest kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille)

Graag inschrijven via volgende link: https://forms.gle/GQFFDRwAeGdViqkZA

Plaats een reactie

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.